Obada Othman Agha

نبذة: Core Network Engineer at Syriatel , Former Lecturer at Aleppo University.
Master Degree in Telecommunication Engineering, Interested in Networks & Information Security.

الأقسام: المعلوماتية

آخر عمل: 03/03/2019 (آلية جديدة لحفظ تحديث البيانات في الشبكات اللاسلكية)

17

عمل

1264

مشاهدة الصفحة الشخصية

1

قسم

الأعمال