Obada Othman Agha

نبذة: Core Network Engineer at Syriatel , Former Lecturer at Aleppo University.
Master Degree in Telecommunication Engineering, Interested in Networks & Information Security.

الأقسام: المعلوماتية

آخر عمل: 17/05/2019 (اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات)

22

عمل

1402

مشاهدة الصفحة الشخصية

1

قسم

الأعمال