Ola Alnasan

نبذة: Bachelor in medical laboratory
Master in Quality
A student at the faculty of Pharmacy
Diploma in Community and Public Health

الأقسام: الكيمياء والصيدلة

آخر عمل: 21/04/2019 (كيمياء مكعبات الليغو)

35

عمل

450

مشاهدة الصفحة الشخصية

1

قسم

الأعمال