Hashem Azzam

نبذة: Holds an Electronic Engineering Degree - Computer and Automated control Engineering Department.
Interested in Networking, Programming and information Security.

الأقسام: المعلوماتية

آخر عمل: 18/02/2018 (الشبكات العصبونية سريعة التعلم – الحوسبة التخزينية و استخدام الـ Memristor)

156

عمل

2270

مشاهدة الصفحة الشخصية

1

قسم

الأعمال