Ahmad Ayshah

نبذة: طالب هندسة إنشائية/جامعة تشرين.
معد ومدقق علمي ضمن قسم العمارة والتشييد.
مدير سابق لقسم المنوعات العلمية.

الأقسام: العمارة والتشييد، منوعات علمية

آخر عمل: 15/07/2021 (منزل الساعة الرملية)

41

عمل

2258

مشاهدة الصفحة الشخصية

2

قسم

الأعمال